Petr Kovařík: Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou

25.10.2010 16:54

 

Nová fakta, vyšetřování, policejní a soudní protokoly, fotografie. 

V příloze mj. úplný text Karel Sabina: Obrana proti lhářům a utrhačům. 

360 stran, fotografie, faksimile dokumentů. 

Doporučená prodejní cena 363,- Kč  ISBN 978-80-903471-7-5. 

Kniha se zabývá tzv. národním soudem z léta roku 1872, kdy byl spisovatel a libretista Prodané nevěsty Karel Sabina odhalen jako konfident pražského policejního ředitelství. Na základě dosud nezveřejněných archivních dokumentů jsou uvedena zcela nová fakta z policejního i soudního vyšetřování a opraveny dlouho tradované omyly. Kromě dosud nikdy nezveřejněných výslechových protokolů soudu, jenž na základě Sabinova oznámení a na žádost policie událost vyšetřoval, lze vnést více světla do průběhu onoho „národního soudu“ i jeho následků. Ty spočívaly nejen ve vypovězení Sabiny z vlasti, ale také v jeho zostuzení v tisku. V knize jsou zmíněny souvislosti, v nichž se národní soud nad Karlem Sabinou jeví dodnes aktuální jako součást širšího diskursu na téma vyrovnání se s případy mravního selhání z období totalitních režimů, jejich etických rozměrů a dopadů. V tom je otázka viny a trestu Karla Sabiny citlivá ještě dnes.