Jaroslav Hašek: Nešťastný policejní ředitel

21.06.2010 11:24

 

Neznámé a nově nalezené texty 

Ilustrace Josef Lada. 

 

168 str., doporučená prodejní cena 189,- Kč.

ISBN 80-903471-4-2  

Dodnes nebyly knižně vydány všechny humoristické a satirické texty, které nejznámější český spisovatel Jaroslav Hašek napsal. Kniha Nešťastný policejní ředitel přináší některé nově objevené Haškovy povídky, otištěné podle nalezených rukopisů, další pak z časopiseckých otisků. Jedna z povídek, objevená ve starém časopise a knižně nikdy nevydaná, dala i název celému souboru. Zároveň název obsahově chyrakterizuje i některé další texty v knize obsažené, jež se týkají autorových zkušeností s policií a zákruty paragrafů. Kromě povídek nepochybně Haškových a podepsaných jeho jménem či známým pseudonymem jsou zde i některé texty, které byly dosud řazeny mezi texty možného a pravděpodobného Haškova autorství.

Povídky doprovázejí ilustrace Josefa Lady. Uspořádal, doslov a ediční poznámku napsal Petr Kovařík.