Jaroslav Hašek: Když bolševici zrušili Vánoce

20.06.2010 21:38

 

Neznámé, utajené a pravděpodobné texty  

136 stran, doporučená prodejní cena 179,- Kč. 

ISBN 80-903471-3-4

Dodnes nebyly knižně vydány všechny humoristické a satirické texty, které nejznámější český spisovatel Jaroslav Hašek napsal. Kniha Když bolševici zrušili Vánoce obsahuje nejen Haškovy texty, které nebyly knižně dosud nikdy otištěny, a také některé texty, které už kdysi (zhruba před osmdesáti lety) knižně vyšly, ale v pramenném vydání Spisů z let 1955–1973 obsaženy nejsou. Haškovo autorství je u nich nesporné. Kromě toho jsou v knize obsaženy i některé texty, u nichž je Haškovo autorství možné a pravděpodobné. Ty většinou vycházely na počátku dvacátého století v časopisu Karikatury, kde působil jako redaktor Josef Lada a kde Hašek nejednou popsal celé číslo pod různými pseudonymy, iniciálami, nebo prostě bez podpisu.

Uspořádal, doslov a ediční poznámku napsal Petr Kovařík