Blanka Frajerová a Petr Kovařík: Tajemství testamentů

20.06.2010 21:28

Závěti slavných, mocných i nemocných

 

Text doprovází více než sto fotografií a jiných ilustrací.

312 stran, doporučená cena 228,- Kč. ISBN 80-903471-1-8 

Mnoho románů i detektivek využívá motivu závěti: testamenty s sebou přinášejí tajemství, překvapení, soudní spory i vraždy. Ale i neliterární závěti slavných osobností obsahují často vzrušující odhalení. Zdaleka ne vždy bylo přáním umírajících vyhověno a mnohé testamenty měly (nebo mohly mít) dalekosáhlé následky. Objevná kniha v pětadvaceti kapitolách pojednává o slavných závětích zahraničních i českých osobností od starověku po současnost, přičemž některé z testamentů jsou tu otištěny vůbec poprvé.


Z obsahu:

Byly závěti římských vládců podvrženy? - Poslední přání císaře Napoleona - Beethovenovy lásky a jeho závěť - Proč byla utajována Leninova závěť - Jak byl nalezen Hitlerův testament - Může závěť Marilyn Monroe osvětlit záhadu její smrti? - Tři odkazy Jana Amose Komenského - Jan Neruda pamatoval na svou hospodyni - Co bylo zamlčeno ze závěti F. X. Šaldy?