Suchý, Ondřej

Suchý, Ondřej, autor v mnoha oborech od literatury, přes výtvarné umění po tvorbu písňových textů a populární tvůrce i moderátor řady televizních (Kavárnička dříve narozených) a rozhlasových (Nostalgické muzeum zábavy, Padesátník aj.) pořadů. Mnoho prací věnoval nejrůznějším osobnostem českého filmu a populární scény. V nakladatelství Modrý stůl vyšly jeho knihy Tajemství filmových hvězd a Aluminiový klíček Felixe Holzmanna.

Více o autorově mnohostranné činnosti a publikacích lze nalézt na jeho stránkách https://www.semanovice.cz