Kovařík, Petr

 

Kovařík, Petr, PhDr., autor (či spolautor) více než patnácti knih veršů, prózy, objevných historicko-vlastivědných průvodců a literárně historické publicistiky, zároveň také novinář (Svobodné slovo, Týden, Deník). Byl také šéfredaktorem nakladatelství Melantrich, GMA 91 a Lidové noviny. V letech 1990-1994 byl místopředsedou Obce spisovatelů, působil rovněž ve výboru PEN klubu, jehož je členem. Byl i prvním předsedou Nadace Obce spisovatelů a předsedou Společnosti přátel Památníku národního písemnictví. V nakladatelství Modrý stůl vyšla jeho kniha Literární otazníky a ve spoluautorství s Blankou Frajerovou Tajemství testamentů. Novinkou je jeho rozsáhlé dílo Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou.