Hašek, Jaroslav

 

Hašek, Jaroslav, zřejmě nejčtenější a nejpřekládanější český spisovatel. Kromě nejznámějších Osudů dobrého vojáka Švejka a Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona napsal řadu povídek, fejetonů a dokonce i básní. Přestože v letech 1955–1973 vyšlo jeho šestnáctisvazkové dílo, zůstala řada textů nevydána, některé z cenzurních důvodů, některé proto, že v době vydávání spisů nebyly známy. Tuto mezeru zaplňuje vydání tří svazků Haškových textů Když bolševici zrušili Vánoce, Nešťastný policejní ředitel, Postrach domu, všech s ilustracemi Josefa Lady.