Autoři Modrého stolu

 

Frajerová, Blanka, PhDr., dlouholetá kulturní novinářka (Zemské noviny, České slovo, Deníky Bohemia, Lidové noviny), působila rovněž jako pedagog na katedře historie Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Věnuje se především kritice a publicistice v oblasti výtvarného umění. S nakladatelstvím Modrý stůl spolupracuje nejen jako autorka, ale také jako redaktorka. Spolu s Petrem Kovaříkem napsala knihu Tajemství testamentů.

 

 

Hašek, Jaroslav, zřejmě nejčtenější a nejpřekládanější český spisovatel. Kromě nejznámějších Osudů dobrého vojáka Švejka a Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona napsal řadu povídek, fejetonů a dokonce i básní. Přestože v letech 1955–1973 vyšlo jeho šestnáctisvazkové dílo, zůstala řada textů nevydána, některé z cenzurních důvodů, některé proto, že v době vydávání spisů nebyly známy. Tuto mezeru zaplňuje vydání tří svazků Haškových textů Když bolševici zrušili Vánoce, Nešťastný policejní ředitel, Postrach domu, všech s ilustracemi Josefa Lady.

 

 

Kovařík, Petr, PhDr., autor (či spolautor) více než patnácti knih veršů, prózy, objevných historicko-vlastivědných průvodců a literárně historické publicistiky, zároveň také novinář (Svobodné slovo, Týden, Deník). Byl také šéfredaktorem nakladatelství Melantrich, GMA 91 a Lidové noviny. V letech 1990-1994 byl místopředsedou Obce spisovatelů, působil rovněž ve výboru PEN klubu, jehož je členem. Byl i prvním předsedou Nadace Obce spisovatelů a předsedou Společnosti přátel Památníku národního písemnictví. V nakladatelství Modrý stůl vyšla jeho kniha Literární otazníky a ve spoluautorství s Blankou Frajerovou Tajemství testamentů. Novinkou je jeho rozsáhlé dílo Národní soud nad zrádcem Karlem Sabinou.

 

 

Suchý, Ondřej, autor v mnoha oborech od literatury, přes výtvarné umění po tvorbu písňových textů a populární tvůrce i moderátor řady televizních (Kavárnička dříve narozených) a rozhlasových (Nostalgické muzeum zábavy, Padesátník aj.) pořadů. Mnoho prací věnoval nejrůznějším osobnostem českého filmu a populární scény. V nakladatelství Modrý stůl vyšly jeho knihy Tajemství filmových hvězd a Aluminiový klíček Felixe Holzmanna.

Více o autorově mnohostranné činnosti a publikacích lze nalézt na jeho stránkách https://www.semanovice.cz